Sustainability

Udržateľnosť

V našich firemných hodnotách sme deklarovali svoj záväzok voči udržateľnosti.

Udržovanie rovnováhy medzi firemným úspechom, ochranou životného prostredia a sociálnou zodpovednosťou je základom firemnej kultúry spoločnosti Henkel po celé desaťročia a odráža sa to aj v našich firemných hodnotách. Naša snaha o udržateľnosť je dlhodobá a ochrana prírody je základom pri všetkých našich aktivitách.

Všetky naše produkty, použité technológie a procesy spĺňajú tie najprísnejšie normy. Zaviazali sme sa zabezpečiť bezpečnosť a zdravie našich zamestnancov,  ochranu životného prostredia a kvalitu živote v oblastiach, v ktorých pôsobíme.

Po mnohé roky, počas ktorých investujeme do zabezpečenia trvalo udržateľného rozvoja, sme si vybudovala popredné miesto v ekologickej politike. A sme rozhodnutí si toto miesto udržať.

Spoločnosti Henkel sa podarilo nájsť rovnováhu medzi inovatívnymi riešeniami a zodpovednosťou za trvalo udržateľný rozvoj.

Efektívnou a ekologickou výrobov produktov, ktoré sú šetrné k životnému prostrediu napr.:

Lepidlá – Pritt Stick lepiaca tyčinka

 • nová masa lepidla je vyrobená až z 90% obnoviteľných surovín (vrátane vody): bez PVP a PVA.
 • bez rozpúšťadiel
 • špeciálny uzáver, ktorý zabraňuje preniknutiu vzduchu k lepidlu a prelžuje tak jeho životnosť, redukuje sa tak aj množstvo odpadu
 • 3x silnejšia v porovnaní s ostatnými lepiacimi tyčinkami na trhu
 • s jednou tyčinkou prilepíte až o 2,4 viac aplikácií ako s bežnými tyčinkami dostupnými na trhu
 • vyprateľná pri 30°C
 • vyrobená vo fabrike so zníženými emisiami*

* Publikované v Henkel Sustainability Reporte 2010, overiteľné na www.sd.henkel.com.

Korigovanie – Pritt ECOmfort Roller

 • prvý korekčný roller na svete, ktorého obal je vyrobený až z 89% prírodných plastov
 • bez rozpúšťadiel a kyselín
 • ocenený cenou v roku 2010 ako “Bio” product: “Bio-based Material of the Year 2010” na výstave v Hanoveri
 • pohodlná aplikácia: bočná aplikácia a ergonomický dizajn

Korigovanie – Pritt Compact Roller

 • bez rozpúšťadiel a toxických zložiek
 • ergonomický tvar
 • vyrobený vo fabrike so zníženými emisiami*

* Publikované v Henkel Sustainability Reporte 2010, overiteľné na www.sd.henkel.com.