Všeobecné ustanovenia

Udržateľnosť rozvoja a sociálna zodpovednosť

V svojich víziách a hodnotách deklaruje spoločnosť Henkel zameranie na udržateľnosť a sociálnu zodpovednosť. Uznaním nutnosti harmonizovať hospodárenie, ekologické a sociálne ciele, spoločnosť Henkel aktívne prijala zodpovednosť za svoj odbor podnikania a prispela tak ku globálnemu zavedeniu udržateľných riešení.

Ochrana životného prostredia a spotrebiteľov

Ochrana životného prostredia, aspekty zdravia, bezpečnosti a kvality sú základnými prioritami spoločnosti Henkel už celé desaťročia. Neustále zlepšovanie v týchto oblastiach predstavuje neoddeliteľnú súčasť firemnej politiky. Spoločnosť Henkel vypracovala záväzné normy a požiadavky, ktoré sú zavedené v každom závode a v každej jednotke spoločnosti na celom svete. Podnikové normy sú pravidelne kontrolované internými auditmi a externými certifikátmi. Zákazníci a spotrebitelia môžu mať istotu, že výrobky a technológie spoločnosti Henkel boli riadne preskúšané a overené, že počas používania nepredstavujú žiadne riziká pre zdravie a životné prostredie.

Pritt Stick: bezpečná tyčinka pre deti

Lepiaca tyčinka Pritt Stick bez obsahu rozpúšťadiel oslávila v roku 2009 svoje 40. narodeniny. Viac než miliarda predaných kusov predstavuje nielen hospodársky, ale aj ekologický úspech. Spoločnosť Henkel vyrába výrobky, ktoré používajú aj deti a kladie preto vysoký dôraz na ekologickú hodnotu a bezpečnosť svojich produktov. Tyčinka Pritt neobsahuje rozpúšťadlá, PVC a spĺňa najprísnejšiu legislatívu EU týkajúcu sa bezpečnosti detí a v tejto oblasti je riadne certifikovaná. Neobsahuje rozpúšťadlá ani PVC.

Pritt tyčinka: výroba z obnoviteľných materiálov

Tyčinka Pritt je ukážkou, ako spoločnosť Henkel nahrádza suroviny na báze minerálnych olejov vhodnými surovinami z obnoviteľných zdrojov. V roku 1991 začala spoločnosť Henkel vyvíjať alternatívy k mnohým surovinám. Perspektíva nájdenia náhradných surovín, ktorá by znížila závislosť na PVP zvládlo len niekoľko dodávateľov.

Kvalita lepiacich tyčiniek vyrábaných z náhradných surovín by mala byť minimálne rovnaká ako u pôvodných. Za potenciálnu náhradnú surovinu bol stanovený škrobový éter. Škrob má výborné vlastnosti čo sa týka priľnavosti, ak je vhodne chemicky upravený. Počas obdobia vývoja a dvojročnej skúšobnej fázy boli úspešne dokončené spotrebiteľské testy a vyrobená prvá generácia tyčiniek Pritt na báze škrobu. V roku 2000 bolo konečne PVP celkom nahradené. Firma Henkel je jediným dodávateľom lepiacich tyčiniek na báze škrobu na svete.

Bezpečnosť produktov, inovácie

Kompatibilita produktov a technológií Henkel je úzko spätá s dôrazom na zdravie a životné prostredie. Do úvahy sa berú jednotlivé zložky produktu, ich koncentrácia v prípravku, podmienky, za ktorých sa výrobok bude používať. Ale aj napriek vhodne navrhnutému obalu a návodom na použitie, sa niekedy výrobky používajú nesprávne a môže dôjsť k “nehodám”. V tomto prípade sa zákazníci spoločnosti Henkel môžu kedykoľvek obráti na zamestnancov a požiadať o radu, v prípade krízových situácií môžu využiť aj krízové linky.
Kontakt

Udržateľnosť

Mnohé rebríčky a ocenenia  uznali spoločnosť Henkel ako svetového lídra v oblasti udržateľnosti a sociálnej zodpovednosti podnikov (CSR). A pretože sme prijali tieto ideály pred mnohými desiatkami rokov, v skutočnosti už dlhodobo pracujeme na riešeniach problémov našej doby, ako je rastúca hrozba klimatických zmien. S týmto vedomím neustále pracujeme na optimalizácií všetkých našich značiek a technológií v troch fázach ich životného cyklu: výskum a vývoj, výroba a použitie.

Obmedzená dostupnosť vody, energie a iných zdrojov bola uznaná za globálny problém. Prijali sme túto výzvu a reagujeme na ňu prijímaním opatrení na miestnej úrovni vo viac ako 125 krajinách sveta. Naším cieľom je významne prispieť k zlepšeniu spoločnosti. Základom pre tento cieľ je aj naša vízia, urobiť  ľudský život ľahším, lepším a krajším pomocou našich značiek a technológií. Tento cieľ sa snažíme dosiahnuť udržateľným a spoločensky zodpovedným spôsobom a kombináciou výkonu so zodpovednosťou voči ľuďom a životnému prostrediu.

Lepidlá – Pritt Stick lepiaca tyčinka

 • nová masa lepidla je vyrobená až z 90% obnoviteľných surovín (vrátane vody): bez PVP a PVA.
 • bez rozpúšťadiel
 • špeciálny uzáver, ktorý zabraňuje preniknutiu vzduchu k lepidlu a prelžuje tak jeho životnosť, redukuje sa tak aj množstvo odpadu
 • s jednou tyčinkou prilepíte až o 2,4 viac aplikácií ako s bežnými tyčinkami dostupnými na trhu
 • vyprateľná pri 30°C
 • vyrobená vo fabrike so zníženými emisiami*

* Publikované v Henkel Sustainability Reporte 2010, overiteľné na www.sd.henkel.com.

Korigovanie – Pritt ECOmfort Roller

 • prvý korekčný roller na svete, ktorého obal je vyrobený až z 89% prírodných plastov
 • bez rozpúšťadiel a kyselín
 • ocenený cenou v roku 2010 ako “Bio” product: “Bio-based Material of the Year 2010” na výstave v Hanoveri
 • pohodlná aplikácia: bočná aplikácia a ergonomický dizajn
 • výborná krycia schopnosť: zdokonalená 8,5 mm prémiová krycia vrstva
 • suché a čisté korigovanie: biele okamžite prepísateľné bežným perom
 • nezanecháva tiene na fotokópiách a rohoch

Korigovanie– Pritt Compact Roller

 • bez rozpúšťadiel a toxických zložiek
 • ergonomický tvar
 • Compact roller je dostupný v dvoch šírkach 4,2 mm a 8,4 mm pre korekciu rukou písaného textu
 • vyrobený vo fabrike so zníženými emisiami*

*Publikované v Henkel Sustainability Reporte 2010, overiteľné na www.sd.henkel.com.