Sociálne iniciatívy

Vývoj dieťaťa od roku 1969

Od roku 1969 Pritt podporuje rozvoj detí prostredníctvom kreativity. Pritt chce, aby deti vyrastali na svete s rovnakými príležitosťami.

Preto vybrala finančné prostriedky na podporu mimovládnych organizácií, ktoré sa zaoberajú zlepšovaním vzdelávania detí.

2017

Pritt postavil a zrekonštruoval dve školy (vrátane zaistenia základných potrieb a vybavenia) v Codó v Brazílii.

2018

Pritt daroval svoje výrobky mimovládnej organizácii Tocev na podporu 10 škôl v Turecku.

2019

K jej 50. narodeninám darovala Nadácia Pritt & Fritz Henkel 90 000 EUR na podporu 3 miestnych mimovládnych organizácií, pôsobiacich v oblasti rozvoja detí v Brazílii (Instituto Ayrton Senna), Južnej Afrike (Save the Children) a Turecku (tocev).

2021

We Craft for Children